17 millioner kroner til bioenergi i Region Sjælland

Hvordan udnytter Region Sjælland sine bioenergi-ressourcer optimalt? Det har projekt Biowatt rejst 17 millioner kroner til at afdække i de kommende to år. Resultaterne skal bruges til at omstille energiproduktionen i Regionens kommuner og til at opbygge en kompetenceprofil, der brander Region Sjælland over for udenlandske investorer.

Region Sjælland har forholdsvis få bioenergianlæg i forhold til hvor mange anlæg, der potentielt kan opføres, Regionens store landzoner taget i betragtning. Dertil kommer et øget ønske og behov for at omstille naturgas- og kulkraftbaserede kraftvarmeanlæg til biomassebaserede løsninger.

Projekt Biowatt skal nu gøre det nemmere at overskue de vanskelige forberedelsesfaser af et bioenergianlæg frem til det punkt, hvor et forsyningsselskab eller andre investorer ser anlægget som et konkret og sikkert investeringsaktiv. Projektet anslår, at der kan skabes mellem 1.000 og 4.000 nye arbejdspladser i Region Sjælland, hvis Regionens biogaspotentiale udnyttes fuldt ud.

-Projekt Biowatt skal undersøge, hvordan vi laver rentable bioenergianlæg i Region Sjælland. Den viden skal opbygge vigtige flagskibskompetencer, som kan sælges til udlandet og brande Regionen med det formål at tiltrække investorer. Set med Copenhagen Capacitys øjne er projekt Biowatt et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kan være med til at omsætte regionens kompetencer og styrkepositioner til job og vækst. Derfor har vi også valgt at konvertere nogle midler til projektet, siger Marianna Lubanski, direktør for cleantech, Copenhagen Capacity.

Målet er at udarbejde 18 forskningsbaserede cases, som skal give blandt andre kommuner, landbrug og forsyningsselskaber et detaljeret grundlag til at vurdere, om de vil deltage i nye bioenergianlæg.

Biowatt er et samarbejde mellem Energiklyngecenter Sjælland og elleve af centrets medlemskommuner, Copenhagen Capacity, Roskilde Universitetscenter, Kalundborg Kommune, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Agrovi, Grønt Center og en række landboforeninger.

Udvalgte udenlandske leverandører af biogasanlæg vil blive inddraget, fordi de har den nyeste viden inden for feltet. Energiklyngecenter Sjælland er primært ansvarlig for at involvere Regionens aktører, mens Copenhagen Capacity især er ansvarlig for at involvere aktører uden for Regionen, herunder udenlandske interessenter.