Talent: København skal op i den europæiske super-liga

Med Copenhagen Capacity som vært ved Copenhagen Talent Summit, der blev afholdt i starten af juni, blev der sat fokus på Københavns dårlige pla-cering i kapløbet om talenterne og stillet skarpt på, hvordan vi kæmper os ind i den europæiske talent-superliga
Hundredvis af beslutningstagere og topledere fra hovedstadsregionens virksomheder, uddannel-ses- og forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og offentlige myndigheder satte ved Co-penhagen Talent Summit hinanden i stævne og stillede skarpt på, hvordan hovedstadsregionen bliver bedre til at tiltrække og fastholde internationale talenter.

København sakker bagud
I dag står København svagt i den europæiske konkurrence om de klogeste udenlandske hoveder. Således viser data fra REG LAB, som Copenhagen Capacity har kigget på, at København bliver overgået af blandt andre Stockholm, Hamborg og Berlin på andelen af internationale talenter. I 2012 indtog København en 22. plads ud af 32 mulige – på niveau med byer såsom Bordeaux, Cardiff og Lille.

Uforløst potentiale
København skal op i den bedste europæiske superliga for internationalt talent, og Copenhagen Talent Summit viste, at regionen har et stort uforløst potentiale. Adm. dir. Andreas Dressler fra Terrain Berlin, der til daglig rådgiver udenlandske investorer, understregede, at Danmark skal turde vise sig frem på den globale scene, da det danske brand står stærkt ude i verden.

Borgmester Søren P. Rasmussen fra Lyngby-Taarbæk Kommune og adm. dir. Charlotte Mark fra Microsoft pegede på, at de eksisterende og allerede attraktive karrieremiljøer i regionen skal ud-vikles yderligere, fx gennem endnu flere konkrete samarbejder mellem erhvervslivet, uddannelses- og forskningsverdenen og det offentlige.

Copenhagen Talent Bridge viser vejen
Talentdirektør Nikolaj Lubanski fra Copenhagen Capacity rundede topmødet af med at fremlægge processen for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter, som Copenhagen Capacity vil drive frem mod 2014 i regi af projektet Copenhagen Talent Bridge. Stra-tegien giver regionens mange forskellige talentindsatser en fælles retning, så hovedstadsregionen kan få forløst potentialet og rykke op i den europæiske talent-superliga.

Læs mere om Copenhagen Talent Bridge her