Hovedstadsregionen vil tjene milliarder på velfærdsløsninger

Den 19. november lanceres Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) – en ny offentligt-privat erhvervsklynge, der skal omsætte danske velfærdsløsninger til eksport, vækst og arbejdspladser. Bag CHC står blandt andet Region Hovedstaden og Københavns Kommune.

Andelen af ældre og borgere med kroniske sygdomme stiger markant i den vestlige verden og Asien, og det globale marked for velfærdsteknologi vokser voldsomt. Frem mod 2020, accelererer de globale udgifter til sundhed til 25 billioner kroner. Alene i Danmark regner man med, at antallet af ældre over 65 vil stige fra 900.000 i år 2010 til over 1,5 millioner i 2040. Samtidig vil der være færre hænder til at varetage og finansiere opgaverne.

Offentlig efterspørgsel omsættes til teknologi og eksport
Den udvikling skal Copenhagen-regionen udnytte til at skabe vækst og arbejdspladser og bedre velfærdsløsninger og -services til borgerne. Derfor lancerer Region Hovedstaden og Københavns kommune nu Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) i samarbejde med Copenhagen Capacity, Væksthus Hovedstadsregionen, Københavns Universitet og en række virksomheder.

”CHC er et fælles initiativ, der i tæt samarbejde med og på tværs af private og offentlige aktører skal sikre sund vækst og velfærd i regionen ved at udvikle og eksportere innovative danske velfærdsteknologiske løsninger. Copenhagen Capacity har gode erfaringer fra at opbygge cleantech-klyngen Copenhagen Cleantech Cluster – dem vil vi trække på i forbindelse med CHC”, fortæller Claus Lønborg, administrerende direktør i Copenhagen Capacity.

Verdensførende inden for test og udvikling af nye løsninger
Copenhagen-regionen skal være verdensførende inden for faciliteter, hvor virksomheder kan udvikle fremtidens velfærdsløsninger. For eksempel har Københavns Kommune åbnet et velfærdslaboratorium på Østerbro, hvor firmaer fra ind- og udland kan teste nye løsninger, og en ny idéklinik, hvor kommunen vil virkeliggøre 100 idéer i samarbejde med erhvervslivet. Blandt andet er Region Hovedstaden og Københavns Kommune i dialog med en række virksomheder om at finde ny teknologi til borgere med diabetes.

”Vi skal i endnu højere grad have de offentlige og private aktører i hovedstadsregionen til at arbejde sammen om at udvikle velfærdsløsninger lokalt, men i den grad også at markedsføre og sælge dem internationalt”, siger Jørgen Bardenfleth, der er formand for CHC.

Læs også Copenhagen Cleantech Cluster skabte job og vækst.

CHC fokuserer på fire indsatsområder:

  1. Innovativ offentlig efterspørgsel, som sikrer, at nye løsninger udvikles på baggrund af den offentlige efterspørgsel og i samspil med små og store virksomheder.

  2. Udvikling af borgernære løsninger i virkelige omgivelser og i tæt samarbejde med forskere, sundhedspersonale og borgere.

  3. Test af nye løsninger i innovations-, forsknings- og testfaciliteter, der er attraktive for nationale og internationale aktører.

  4. Eksport og international markedsføring. Internationale samarbejder om udvikling og eksport af nye løsninger skal tiltrække internationale virksomheder og investeringer, der skaber nye arbejdspladser i Copenhagen-regionen.

Vil du vide mere om CHC, så kontakt:
Anne-Katrine Nielsen, Business Development Manager, Copenhagen Capacity, akn@copcap.com, +45 29113882