EU: Danmark er førende på innovation

Danmark får topkarakterer i Europa-Kommissionens Regional Innovation Scoreboard 2012. Topplaceringen som ”innovationsleder” tilskrives primært hovedstadsregionen, som har en højtuddannet arbejdsstyrke, innovative små og mellemstore virksomheder og et stærkt offentlig-privat samarbejde om forskning og udvikling.

Europa-Kommissionens Regional Innovation Scoreboard 2012 (RIS) giver en komparativ vurdering af innovationsvilkår og -præstationsevner i regioner i EU, Kroatien, Norge og Schweiz. Denmark bliver placeret i den bedst præsterende gruppe ”innovationsleder”, og Region Hovedstaden og Region Midtjylland udpeges som de lokomotiv-regioner, der trækker det nationale gennemsnit op.

Region Hovedstaden scorer bl.a. højt på parametrene offentlige og private udgifter til forskning og udvikling, innovationsaktivitet i små og mellemstore virksomheder (SMVer), offentlig-privat samarbejde om forskning og udvikling, udvikling af teknologiske og ikke-teknologiske nyskabelser, antal patenter, kommercialisering af nye produkter, og beskæftigelse inden for højteknologisk produktion og videntunge services.

National innovationsstrategi styrker kompetencer
-Europa-Kommissionens regionale innovations-scoreboard bekræfter, at København er et vigtigt kraftcenter for innovation. Vi har en højtuddannet talentmasse, danske SMVer meget nyskabende og gode til at omsætte ideer til levedygtige løsninger, og det offentlig-privat samarbejde om forskning og udvikling er stærkt. Inden for kort tid præsenterer den danske regering sin første nationale innovationsstrategi, og det vil styrke Danmarks innovationsfokus og kompetencer yderligere, siger administrerende direktør i Copenhagen Capacity Claus Lønborg.

Kommissionens Regional Innovation Scoreboard 2012 er baseret på samme metodologi som den nationale komparative analyse Innovation Union Scoreboard (IUS) og anvender 12 af de 24 IUS-indikatorer på 190 regioner i Europa. RIS-analysen opererer med fire grupperinger, der er lig de kategorier IUS-rapporten identificerede. Grupperingerne spænder fra ”Innovationsleder” i toppen til ”Beskeden innovatør” i bunden. Bortset fra innovationslederne Region Hovedstaden og Region Midtjylland bliver Danmarks regioner kategoriseret ”Innovations-forfølger”, der er den næstbedste gruppe.

Download the Regional Innovation Scoreboard 2012 her.