Copenhagen Talent Bridge-sekretariat på plads

Den landsdækkende indsats, der skal tiltrække og fastholde udenlandsk talent i Danmark, har sekretariat hos Copenhagen Capacity. Rammer og medarbejderteam er nu på plads, og de første initiativer er sat i gang.

Erhvervslivet, forskningsinstitutioner og den offentlige sektor er enige om, at Danmark over en bred kam har behov for at tiltrække flere talentfulde udenlandske medarbejdere, forskere og studerende end i dag og holde bedre fast på dem, der kommer.

Derfor har en lang række aktører inden for talentområdet sat sig ud over kommune- og regionsgrænser og samler nu alle kræfter i en landsdækkende treårig indsats med et budget på ca. 60 millioner kroner.

Sekretariatet for talentindsatsen har til huse hos Copenhagen Capacity, og her er sekretariat-teamet fundet og ansat. Det betyder, at arbejdet for alvor kan sættes i værk. Sekretariatet er da også allerede ved at se på, hvordan markedsføringen af Danmark over for udenlandske talenter kan styrkes, og i gang med at skabe flere aktiviteter over for talentmassen i Region Hovedstaden.

- Der er et stort behov at gøre det attraktivt for udenlandske talenter at komme til Danmark for at arbejde, forske eller studere. Det er nøglen til at løfte Danmark og dansk erhvervslivs internationale konkurrenceevne. Derfor er vi også rigtig glade for vores mange samarbejdspartnere, herunder Region Hovedstaden og Markedsføringsfonden, vil være med til at realisere projektet, siger Kim Bek, udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity.