Copenhagen Capacity udformer regional talentstrategi

Vi skal tiltrække og fastholde de bedste i verden for at forblive de bedste. Sammen med erhvervsliv, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og interesseorganisationer i Region Hovedstaden vil Copenhagen Capacity udforme en regional talentstrategi, der skal sikre netop det.

Strategigruppen bag den regionale talentstrategi, der tæller 11 repræsentanter fra regionens erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og interesseorganisationer har identificeret seks indsatsområder, hvor der skal etableres konkrete initiativer:

  • København som brand

  • Internationale talenter i SMV’er

  • Fra studie til arbejdsmarked

  • Tilgængelige og attraktive boliger 

  • Adgang til og brug af regionale idræts- og kulturforeninger

  • Medfølgende partnere

Talent paradokset
København skorter ikke på talent. I 2012 boede 41 pct. af alle personer i Danmark med minimum en bacheloruddannelse og 60 pct. af alle internationale vidensarbejdere i Region Hovedstaden. Samtidig vokser den regionale talentmasse dag for dag, da antallet af indbyggere i Københavns Kommune stiger med ca. 1.000 personer om måneden.

Alligevel oplever regionens virksomheder og vidensinstitutioner, at det er en udfordring at finde nok af de skarpeste hoveder inden for bestemte brancher og regionale styrkepositioner. Manglen på talent påvirker væksten og jobskabelsen i regionen og resten af landet. Dette ‘talent paradoks’ forventes blot at vokse i omfang over de kommende år pga. den demografiske udvikling.

Internationale talenter er en væsentlig del af løsningen, fordi de besidder egenskaber og en knowhow, som kun i begrænset omfang findes i regionen i dag. Men Københavnsområdet er i hård international konkurrence, når det handler om at tiltrække de klogeste udlændinge. I 2010 lå København på en 22. plads ud af 32 europæiske byer målt på andelen af internationale talenter.

Strategiprocessen er et initiativ af Copenhagen Capacity med økonomisk støtte fra Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden i regi af EU Socialfondsprojektet Copenhagen Talent Bridge. Udviklingen af den regionale talentstrategi løber frem til foråret 2014, og strategien vil blive lanceret i forbindelse med konferencen Copenhagen Talent Summit d. 7. maj 2014.