Cisco deltager i to smart city-projekter i København

I januar besøgte Københavns overborgmester, Copenhagen Capacity og Copenhagen Cleantech Cluster Silicon Valley for at markedsføre Københavns smart city-kompetencer og –muligheder. Amerikanske Cisco har nu været på genbesøg, og to pilotprojekter inden for smart borgerservice er planlagt til gavn for Københavns borgere og turister.

I januar besøgte Copenhagen Capacity, Copenhagen Cleantech Cluster og overborgmester Frank Jensen otte førende teknologivirksomheder i Silicon Valley. Målet var at tilbyde partnerskaber om udvikling og afprøvning af nye grønne teknologier til udenlandske investeringer og virksomheder.

”Jeg er meget imponeret over de meget fremsynede tanker, man har gjort sig her i København, hvor der dels er lagt en udførlig klimaplan, dels opstillet mål om digitalisering af alt, hvad der foregår i og omkring byen,” fortæller John Baekelmans, teknisk ansvarlig for Ciscos systemer til Smart Connected Communities.

Under Cisco’s todages besøg i København var seks smart city-pilotprojekter på tegnebrættet: to inden for smart borgerservice, to inden for energieffektivitet i bygninger, og to inden for trafikstyring/mobilitet. Der blev givet håndslag på de to pilotprojekter om smart borgerservice på stedet.

- Det er helt fantastisk, at Cisco så hurtigt kommer til København for at konkretisere samarbejdet. Investorturen til Silicon Valley var led i strategien om at udbygge Københavns grønne styrkeposition med flere virksomheder, der bidrager til at gøre København verdens grønneste og smarteste by og til at skabe nye arbejdspladser. I dag står de grønne virksomheder for en stadig større del af dansk eksport, og de har større vækst og skaber flere arbejdspladser end de fleste andre brancher, siger overborgmester Frank Jensen.

Nemmere at være borger
Et af de to pilotprojekter, der skal søsættes, er en løsning, der giver borgere nem fjernadgang til relevante offentlige myndigheder. Bag lukkede døre i en transportabel kabine kan københavnere for eksempel forny deres kørekort eller sygesikringsbevis og ordne andre ting, man i dag skal en tur omkring Borgerservice for. Pilotprojektet vil blandt andet undersøge, hvilke borgerservices der er mest brugt, og fuldt udrullet kan løsningen spare penge, spare borgerne rejsetid og dermed også CO2 og øge effektiviteten og kvaliteten af sagsbehandlingen pga. intelligent dokumentdeling og flere fageksperter samlet et sted. 

Det andet pilotprojekt er en informationskiosk, der i form af en mandshøj touchscreen, giver turister og borgere adgang til restaurantguides, vejvisere, rejseplaner osv. døgnet rundt.