CCC årsdag - Når byerne tager cleantech-førertrøjen på

Den 23. oktober slår Copenhagen Cleantech Cluster dørene op for deres 4. årsdag. Temaet for dette års konference er bæredygtige løsninger for byer i et globalt og lokalt perspektiv.

Byer er hurtigt ved at blive den primære iværksætter af cleantech-løsninger. Byerne er knudepunkter for vækst og innovation og byerne står over for udfordringer, hvor cleantech-løsninger er nødvendige, fx inden for mobilitet, energieffektive bygninger, luftforurening, vand og affaldshåndtering.

I mange tilfælde er byerne ofte mere ambitiøse i forhold til kulstofreduktioner end nationale regeringer og de har ofte i større grad mandat og budget til at handle og implementere nye cleantech-løsninger, viser flere analyser. 

-I år har vi valgt, at temaet skal være ”cleantech i byer”. Vi kan se, at byerne i høj grad driver den grønne omstilling, og at de konkrete investeringer på by-niveau ofte er mere nærværende og konkrete. Det gælder både for de virksomheder, der kan levere løsninger på klimaudfordringerne, og for borgerne, som skal anvende løsningerne, udtaler Brian Valbjørn, sekretariatschef i Copenhagen Cleantech Cluster

Det danske cleantech samfund er inviteret, og hvis man skal dømme ud fra de forrige 3 årsdage, som har været utroligt populære og velbesøgte, bliver det både underholdende og ikke mindst lærerigt.

Du kan læse mere om konferencen og programmet og tilmelde dig her: http://www.conferencemanager.dk/CleantechCity