Brüning åbner salgskontor i København

Brüning, der leverer træbaseret biomasse til kraftvarmeværker, har placeret sit første kontor uden for Tyskland i Gentofte Kommune. Her er adgang til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere og mulighed for skandinavisk ekspansion.

Omstillingen fra kul til bæredygtig biomasse i energisektoren er højt prioriteret i Danmark, der har som målsætning at være helt uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

Det betyder forretningsmuligheder for virksomheder som tyske Brüning, der forsyner kraftvarmeværker med biomasse baseret på træ og hjælper kunder som eksempelvis genbrugsstationer med at afhænde gammelt træaffald, der kan genbruges som brændsel.

Brüning har derfor netop åbnet sit første kontor uden for Tyskland i Gentofte.

''Danmark er et interessant marked, og Greater Copenhagen var det naturlige valg for vores danske salgskontor. Her har vi et stort kundegrundlag, adgang til både samarbejdspartnere og gode medarbejdere, og infrastrukturen støtter op om vores fremtidsplaner om at ekspandere til de andre skandinaviske markeder'', fortæller Malte Nord, der er leder af det danske kontor.

Lokal tilstedeværelse vigtig
Før Brüning besluttede sig for at etablere et salgskontor i Danmark, overvejede virksomheden at bygge sin skandinaviske forretning op fra hovedkonteret i Bremen. Den ide blev dog hurtigt skudt ned og jagten sat i gang på den bedste kontorplacering.

Hjælp til etablering af Copenhagen Capacity
Copenhagen Capacity har sammen med den grønne energi- og miljøklynge CLEAN og Invest in Denmark kortlagt potentielle kunder, konkurrenter og samarbejdspartnere på det danske energimarked samt udarbejdet analyser af markedet for træbaseret biomasse. 

Derudover har Copenhagen Capacity sat Brünings ledelse i kontakt med det Dansk-Tyske Handelskammer, der har assisteret Brüning med praktiske ting, for eksempel rekruttering af medarbejdere og kontakt til serviceudbydere som advokater, banker og ejendomsmæglere.

Om Brüning-gruppen
Brüning blev grundlagt i 1982 i Bremen, Tyskland, hvor virksomheden har hovedkontor. I dag har Brüning desuden salgskontorer i München og København og har omkring 100 ansatte. Koncernen består af fire virksomheder, der er specialiseret i henholdsvis transport og logistik, træbaseret biomasse til kraftvarmeværker, træprodukter som flis og bark til landskabsarkitekter, gartnerier og landbrug samt services på tværs af landegrænser. Læs mere om Brüning-gruppen.