Millioner til talentindsats

Et nyt initiativ skal frem til 2018 forbedre Greater Copenhagens evne til at tiltrække og fastholde udenlandske højtuddannede. Målet er at styrke den internationale konkurrenceevne hos regionens virksomheder.

Danske virksomheder, særligt de små og mellemstore, har stadig sværere ved at skaffe medarbejdere med naturvidenskabelige, tekniske og globale ekspertkompetencer.

Det hæmmer virksomhedernes vækst, og gør det vanskeligt at fastholde og tiltrække videntunge virksomheder, som i høj grad er fundamentet for Danmarks fremtidige vækst og velfærd.

Tager udgangspunkt i erhvervslivets behov
Nu samler initiativet ”Greater Copenhagen Talent Attraction” regionens talentaktører om en række aktivi-teter, der skal udvikle og forbedre regionens evne til at tiltrække og fastholde udenlandske talenter – foreløbigt frem til sommeren 2018.

”Greater Copenhagen Talent Attraction sigter direkte på at hjælpe de danske virksomheder, hvis vækst bliver bremset på grund af mangel på medarbejderkompetencer. Indsatsen er derfor rettet mod at tiltrække og fastholde de udenlandske højtuddannede, som virksomhederne helt konkret efterspørger”, fortæller Nikolaj Lubanski, Talent Director i Copenhagen Capacity, der er overordnet ansvarlig for initiativet.

Værdiskabelse på 600 millioner kroner
Det samlede budget er på 29 millioner kroner. Heraf bidrager Den Europæiske Socialfond med 14,5 millio-ner, mens de resterende 14,5 millioner skal medfinansieres af initiativets partnere.

Målet er, at 10.000 internationale højtuddannede bliver eksponeret for karrieremuligheder i Greater Co-penhagen, og at mindst 400 bliver nye fuldtidsmedarbejdere i danske vækstvirksomheder. Det vil ifølge Dansk Industris (DI) beregninger skabe en årlig samfundsmæssig værdiskabelse svarende til 600 millioner kroner.

Initiativet indeholder to overordnede indsatsspor:
1. Udenlandske studerende på danske universiteter skal ansættes i danske virksomheder efter endt uddannelse. Det skal ske gennem et forløb, der forbereder dem på at tage job i danske virksomheder, og via målrettet matchmaking med de virksomheder, der efterspørger deres kompetencer.

2. Udenlandske højtuddannede med kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger, skal tiltrækkes og ansættes i danske virksomheder. Det skal ske gennem målrettet international eksponering af Danmark og Greater Copenhagen som karrieredestination over for udvalgte faggrupper.

Et bredt partnerskab
Copenhagen Capacity er overordnet ansvarlig for initiativet. De internationale tiltrækningsforløb bliver gennemført i partnerskab med Dansk Industri, erhvervsklyngeorganisationerne CLEAN og Medicon Valley Alliance samt 100 virksomheder i Greater Copenhagen. Kompetenceløftet af de internationale studerende sker i partnerskab med International House Copenhagen og Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet.

Vil du vide mere?
Hvis din virksomhed vil være med i indsatsen eller bare vide mere om ”Vækst gennem udenlandske højtuddannede”, så kontakt Talent Director Nikolaj Lubanski på e-mail: nl@copcap.com eller mobil: 0045 22 16 15 11.