Femerntunnelen: investeringer og ejendomsudvikling (Danish event)

Hvorfor skal Danmark have en Femerntunnel? Økonomiske, politiske og infrastrukturelle perspektiver.

Hvorfor deltage?

Femern-forbindelsen bliver en af de største anlægsopgaver i Danmarks historie. Den bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og tunnelen færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt.

Opførelsen af tunnellen vil medføre en udvidelse af det sjællandske motorvejsnet og den tilhørende opgradering af Ringsted-Femern banen samt bidrage til udviklingen af Lolland-Falster og Nordtyskland. Derudover vil Femernforbindelsen knytte Greater Copenhagen området tættere til Tyskland og det øvrige Europa.

Projektet afventer nu tysk myndighedsgodkendelse, der forventes at være på plads i efteråret 2018.

Forberedelsesarbejder på den danske side af tunnelen er allerede gået i gang. Udgifterne til forberedelsesarbejderne beløber sig allerede nu til 4,5 milliarder kr.

Deltag i dette event og lær mere om Femernforbindelsens betydning for Greater Copenhagen og Øresundsregionen.

Vil du vide mere?

Du kan møde Paul Dhami og Jørgen Jessen fra Copenhagen Capacity  til eventet.

Læs mere om eventet her